مدیریت برداشت (Impression Management)

مدیریت برداشت  (Impression Management)
  • ۱۳۹۴/۷/۲۱ ساعت ۱۲:۱۳
  • مدیر وب سایت
  • 2699 بازدید

با توجه به مبحث جهانی شدن و افزایش سطح تعاملات ؛ امروزه سازمان ها به دنبال کارکنانی هستند که توانایی برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ های مختلف (هوش فرهنگی بالا ) را دارا باشند. از آنجایی که افراد همواره به تصور و قضاوت دیگران درباره خود توجه می کنند وبدان اهمیت می دهند ؛ بدون استفاده از هنر مدیریت برداشت در تعاملات و ارتباط خود با دیگران دچار مشکل خواهند شد.

این واژه اولین بار در ارتش ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت و باید آن را بخش اصلی در فرآیند نفوذ بر فرادستان دانست . به عقیده کریتنر مدیریت برداشت فرآیندی است که از طریق آن افراد می کوشند تا واکنش ها و برداشت های دیگران را نسبت به عقاید و تصورات خویش به صورت ماهرانه ای مدیریت کنند که خود شامل رفتارها ; نگاهها و شیوه ی صحبت کردن افراد است. مدیریت برداشت می تواند تأثیر شدیدی بر برداشت دیگران داشته باشد. مشروط بر اینکه برداشت های صورت گرفته صحت داشته باشند . پژوهش ها نشان می دهند که احتمالا افراد زمانی درگیر مدیریت برداشت می شوند که بتوانند به واسطه آن مزیتی را به دست آورند.

شیوه های مدیریت برداشت در چند حوزه قابل بررسی است . در حوزه اول تمرکز بر خود افزایی و افزایش اثرگذاری برافراد است . در حوزه دوم تکنیک ها بردیگر افزایی متمرکزاند که هدف از آن تمرکز بر افرادی است که سعی می کنند برداشتی فراتر از خود واقعی آنها در دیگران ایجاد باشد ، اصولا افراد ناتوان به دلیل حفظ سطح تعاملات خود در روابط سازمانی از این دسته از تکنیک ها استفاده می کنند . به طور کل استراتژی های مدیریت برداشت را در پنج حوزه رفتاری می توان دسته بندی کرد .

1) خودارتقایی : به موجب این تکنیک فرد به توانایی ها یا دستاوردهای خود اشاره وافر داشته و سعی بر ارائه خود به عنوان یک فرد صالح و شایسته دارد. مهم نشان دادن خود و بهبود تصویر خود در نظر دیگران ، مدیریت ظاهر و به شیوه مطلوب خود را آراستن و تعریف از خصوصیات خود ؛ در این حوزه قرار می گیرند .

2) خودشیرینی : در این حالت افراد از چاپلوسی و تملق به منظور دستیابی به یک موقعیت یا ویژگی مطلوب استفاده می کنند . طرفداری کردن به منظور جلب موافقت دیگران  و تواضع و فروتنی از دیگر تکنیک هایی است که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند .

3) تظاهر کردن : به موجب این تکنیک افراد از فداکاری و اغراق در شرح وظایف خود استفاده کرده و بیشتر سعی دارند از خود گذشتگی خود را به دیگران نشان دهند .

4) ارعاب : بر اساس آن افراد قدرت خود را برای مجازات کردن نشان میدهند تا به عنوان فردی قدرتمند توسط دیگران شناخته شوند .

5) التماس و درخواست : در این تکنیک فرد ضعف و کاستی های خود را تبلیغ می کند تا ویژگی محتاج بودن را القاء کند .

 

منبع : سایت  توانگری ،ویکی پدیا ، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی سال اول ،شماره 4 ،بهار 1392

ع.ط/73

نظر خوانندگان این مطلب
  1. ۱۳۹۷/۹/۸ ساعت ۱۶:۹

    was informative.thank you

نظر شما در خصوص این مطلب چیست؟