جدول شماره 1

بسته های ویژه نرم افزار پیام کوتاه دیپاکو
امکانات نرم افزاری قیمت (ريال) پایا راتا صبا آریانا
امکانات پایه
(ارسال ساده، اصناف، منطقه ای، دفترتلفن،
گزارش پیام های ارسالی، دریافت پیام، استخراج شماره ازمتن)
300،000
ارسال پیشرفته (زمانبندی) 60،000
ارسال تخصصی (متغیر) 960،000
ارسال با فایل 60،000
بانک هوشمند 1،800،000
نظرسنجی و مسابقه 960،000
استفاده از نمودار پویا 2،400،000
وب سرویس (ارسال و دریافت) 1،800،000
ارسال انبوه (ارسال پیش شماره) 960،000
گروه بندی پیام ها 960،000
پیام هوشمند (منشی پیامکی) 960،000
نظرسنجی و مسابقه گروهی / آزمون 1،440،000
مدیریت کاربران(قابل ارائه روی همه بسته ها) 12،000،000
خط 8 رقمی ارسال پیام کوتاه استعلام قیمت
خط 9 رقمی غیر رند 3،125،000
خط 10 رقمی غیر رند 1،250،000
خط 12 رقمی غیر رند 1،000،000
خط 14 رقمی غیر رند 250،000
ارسال طلایی 1،080،000
ارسال نقره ای 720،000
ارسال برنزی 60،000

پایا راتا صبا آریانا
تعداد پیام کوتاه رایگان در هر بسته 500 1،000 5،000 10،000
هزینه کل هر بسته بدون لحاظ تخفیفات(ریال) 730،000 5،270،000 10،190،000 20،590،000
میزان تخفیف(درصد) 25% 35% 40% 50%
هزینه نهایی قابل پرداخت بدون کسورات (ريال) 550،000 3،420،000 6،110،000 10،290،000
كلیه قیمت ها بصورت خام بوده و چنانچه كسوراتی به آنها تعلق گیرد به عهده خریدار می باشد.