لیست تمامی مطالب با برچسب "تجارت"

little-men-3_thumbnail-for-Negotiation-640x640 (3)

8 قدم برای داشتن یک مذاکره موفق


  • ۱۳۹۴/۸/۴ ساعت ۱۰:۱۴
  • 1136
  • 0

مذاکره  نه تنها برای تجارت بلکه هر فرد در زندگی خود در موقعیت های مختلف ناگزیر از مذاکره است. در اغلب تصمیم گیری هایی که با خود، خانواده و یا دوستان داریم باید مذاکره کنیم. چنانچه شما در این فن وارد و حرفه ای باشید، اطمینان واعتماد طرف مقاب . . .

بیشتر...